C30盘线器

โรลม้วนสายไฟแบบยืดหดได้ ใช้งานได้หลากหลายและง่ายต่อการพับเก็บ มาพร้อมกับปลั๊กไฟสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟ IP55

C30 盘线器

有电动工具用电源插座的多用途并易于操作的可伸缩性盘线器。 IP44/IP44/IP55,电缆长度17m(55英尺)。

阅读更多内容